AJAX Brandvarnare Plus (FireProtect Plus)

1 320.00kr

FireProtect Plus VIT

Trådlös brandvarnare med inbyggd temperatur samt koldioxidgivare som ansluts till Ajax larmsystem.

Detekterar brand genom både rökutveckling samt hastig stigning av temperaturen. Varnar även för höga nivåer av kolmonoxid i luften.

Vid detekterat larm så ljuder larmsystemets samtliga sirener samt brandvarnarnas interna siren. Alla användare som är anslutna till larmsystemet notifieras även i sina respektive telefoner.

Mer info finns att läsa på AJAX produktsida:
https://ajax.systems/products/fireprotectplus/